Αλληλοuχία των αντιδραστήρων batch

διαδοχικός αντιδραστήρας batch, αντιδραστήρας batch ακολουθίας, sbr τοποθετώντας διαδοχικά τον αντιδραστήρα batch.