Διαλυμένη επίπλευση αέρα

διαλυμένος εξοπλισμός επίπλευσης αέρα, διαλυμένη επίπλευση αέρα για τη διευκρίνιση νερού, daf κατεργασία ύδατος συστημάτων.