Καθαριστήρας DAF

επεξεργασία απόβλητου ύδατος και λυμάτων, Διαχωριστής DAF, Λάδι διαχωριστή νερού.