Οθόνη φραγμών απόβλητου ύδατος

διαλογή καθαρισμού νερού, περιστροφική οθόνη φραγμών, Στερεός υγρός εξοπλισμός χωρισμού.