Διαχωριστής τριξιμάτων

διαχωριστής νερού άμμου, διαχωριστής αμμοχάλικου, Ταξινομητής τριξιμάτων.