απομακρύνοντας το νερό εξοπλισμός λάσπης

απομακρύνοντας το νερό μηχανή Τύπου βιδών, εξοπλισμός αφαίρεσης λάσπης, Απομακρύνοντας το νερό μηχανή λάσπης.