Συνεχές φίλτρο άμμου παλίνδρομου κύματος

Βιομηχανικά φίλτρα νερού, επεξεργασία απόβλητου ύδατος διήθησης άμμου, φίλτρα άμμου για την κατεργασία ύδατος.